เปิดบัตร WeCard อย่างไร

1. เลือกเมนู “WeCard”
2. กดสร้างบัตร Virtual WeCard
3. กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และกด “Next”
4. พร้อมใช้งานบัตร TrueMoney WeCard

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง