1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. เลือกช่องทางชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

เลือกช่องทางชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

1. เลือกเมนู “จ่ายเงินร้านค้า”
2. เลือก“เปลี่ยน” เพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินเป็นบัตรเครดิต/เดบิตที่ต้องการ
3. ช่องทางการชำระเงินจะแสดงที่ด้านล่างบาร์โค้ด

Was this article helpful?

Related Articles