ได้รับสินค้า แต่ขอปฏิเสธกับทางร้านค้า

กรณีที่ท่านได้รับสินค้า แต่ขอปฏิเสธยอดกับทางร้านค้า เงื่อนไขระยะเวลาคืนเงินเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด

หากเกินระยะเวลาที่ร้านค้ากำหนด และยังไม่ได้รับยอดเงิน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้อีกครั้ง

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง