ไม่สามารถทำรายการซื้อสินค้าได้

เนื่องจากบัตร Master Card มีค่าธรรมเนียมการทำรายการ 3.5% จากยอดที่ซื้อ เมื่อใช้งานผ่านร้านค้าต่างประเทศ แนะนำให้ท่านตรวจสอบยอดเงินคงเหลืออีกครั้ง

หากยอดเงินเพียงพอแล้ว ไม่สามารถทำรายการได้ แนะนำให้ปิด – เปิดบัตร WeCard และลองทำรายการใหม่อีกครั้ง

หากยังไม่สามารถทำรายการได้ แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทำการตรวจสอบข้อมูลให้

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง