บริษัท แอสเซนด์ นาโน (Ascend Nano) คือใคร

บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจสายการเงินของ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด โดยมีพันธกิจ เพื่อให้บริการด้านการเงินแก่ผู้บริโภคหรือธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่บนโลกดิจิทัล ที่รวดเร็วทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง