เอไอเอส

1. เลือกเมนู “เติม จ่าย AIS”
2. เลือก “เติมเงิน”
3. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงิน
4. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน กด “ตกลง”

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง