ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

เติมได้ครั้งละ 50 – 1,000 บาท
ขั้นตอนการเติมเงิน
1. สอดบัตร ATM และใส่รหัส
2. เลือก บริการอื่น ๆ
3. เลือก ชำระค่าสินค้าและบริการ> หมายเลขอ้างอิง / เติมเงิน> ออมทรัพย์> เติมเงิน> True> True Money
4. ระบุ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนทรูมันนี่
5. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
6. เลือก ตกลง
7. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ: ไม่สามารถทำการเติมเงินในเวลา 23.15 – 00.20 ของทุกวัน

Was this article helpful?

Related Articles