ธนาคารธนชาต

เติมได้ครั้งละ 300 – 30,000 บาท
ขั้นตอนการเติมเงิน
1. สอดบัตร ATM และใส่รหัส
2. เลือก ชำระเงิน / เติมเงิน
3. เลือกระบุกลุ่ม บริษัท > สื่อสารโทรคมนาคม> เติมเงิน> อื่น ๆ
4. ระบุรหัสบริษัท 6115
5. เลือก ออมทรัพย์
6. ระบุ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนทรูมันนี่ วอลเล็ท
7. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
8. เลือก ยืนยัน 9. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ: เติมเงินได้สูงสุด วันละ 30,000 บาท ต่อบัญชีธนาคาร

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง