ธนาคารทหารไทย

เติมได้ครั้งละ 100 – 3,000 บาท
ขั้นตอนการเติมเงิน
1. สอดบัตร ATM และใส่รหัส
2. เลือก เติมเงินมือถือ / บริการเติมเงิน
3. เลือก บัญชีทรูมันนี่> บัญชีออมทรัพย์
4. ระบุ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนทรูมันนี่ วอลเล็ท
5. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
6. เลือก ยืนยัน 7. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ: เติมเงินได้สูงสุด วันละ 500,000 บาท ต่อบัญชีธนาคาร

Was this article helpful?

Related Articles