ดีแทค

1. เลือกเมนู “เติม จ่าย Dtac”
2. เลือก เติมเงิน
3. เลือก เติมเงินออนไลน์
4. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงิน
5. เลือกหรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม กด “เติมเงิน”

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง