1. Home
 2. สมัคร
 3. การยืนยันตัวตน
 4. เทคนิค! ยืนยันตัวตนให้ผ่าน โดยการสแกนบัตรประชาชน-ใบหน้า

เทคนิค! ยืนยันตัวตนให้ผ่าน โดยการสแกนบัตรประชาชน-ใบหน้า

วิธีการสแกนบัตรประชาชน

 1. วางบัตร และ รูปหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
 2. วางบัตรให้เห็น ตัวเลข ตัวอักษร และรูปหน้า ให้เห็นอย่างชัดเจน และภาพต้องไม่เบลอ
 3. อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีแสงสะท้อนจากบัตรประชาชนมารบกวน
 4. ไม่เอานิ้วมือมาบังบัตรประชาชน

วิธีการสแกนใบหน้า

 1. ไม่ใส่หมวก แว่นตา และถอดแมสก์ออก ไม่ให้มีอะไรมาปิดบังใบหน้า
 2. หน้าตรง และวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนด
 3. อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ
 4. ใบหน้าต้องชัดเจน ตรงกับรูปถ่ายบัตรประชาชน

Was this article helpful?

Related Articles