1. Home
 2. สมัคร
 3. การยืนยันตัวตน
 4. วิธีการยืนยันตัวตน

วิธีการยืนยันตัวตน

วิธีการยืนยันตัวตนตามระดับบัญชีและสิทธิการใช้งาน

ท่านสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนได้ 2 วิธีตามระดับขั้น ดังนี้

 1. การยืนยันตัวตนระดับบัญชีขั้นต้น
  โดยการสแกนบัตรประชาชน และแสกนใบหน้าผ่านแอพลิเคชันทรูมันนี่
 2. การยืนยันตัวตนระดับบัญชีขั้นสูง
  โดยการเสียบบัตรประชาชนที่จุดให้บริการ และแสกนใบหน้าผ่านแอพลิเคชันทรูมันนี่ จุดให้บริการเพื่อยืนยันตัวตนขั้นสูง ได้แก่
  2.1 ตู้ทรูมันนี่
  – ที่ทรูช็อป สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล (เฉพาะสาขาที่ให้บริการ)
  – ที่ทรูคอฟฟี่ (เฉพาะสาขาที่ให้บริการ)
  – ที่รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (เฉพาะสถานีสายสีน้ำเงิน)
  2.2 7-Eleven ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯและอีก 38 จังหวัดกว่า 10,000 สาขา
  ดูรายละเอียดวิธีการยืนยันตัวตนขั้นสูง ที่นี่

หมายเหตุ
1. หากทำการแสกนใบหน้าหรือบัตรประชาชนไม่สำเร็จ แนะนำให้ทำการเคลียแอป และทำการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง
2. ท่านสามารถดูรายละเอียดสิทธิการใช้งานของลูกค้าตามระดับบัญชี ที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles