1. Home
  2. บัตร Mastercard
  3. TrueMoney Mastercard
  4. ทำความรู้จักบัตร TrueMoney Mastercard
  5. TrueMoney Mastercard ใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ไหนได้บ้าง

TrueMoney Mastercard ใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ไหนได้บ้าง

TrueMoney Mastercard สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามร้านค้าต่างๆที่มีเครื่องรูดบัตร หรือเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆที่รับบัตร Mastercard เช่น Steam, Google Play, App Store และร้านค้าอีกมากมาย

หมายเหตุ : การใช้ซื้อสินค้าที่บริษัทอยู่ต่างประเทศจะมีค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 3.5% ขอยอดใช้จ่าย

Was this article helpful?

Related Articles