7-11 တွင်ငွေဖြည့်နည်း

1. “ ငွေဖြည့်မည်” ကိုနှိပ်ပါ။
2. “ လက်လီ/ကောင်တာ” ကိုရွေးပါ။
3. “ 7-Eleven” ကိုရွေးပါ။
4. ငွေရှင်းကောင်တာထံ ငွေပေးချေပြီး ဘားကုဒ်ကို စကင်န်ဖတ်ပါ။
5. ဖြတ်ပိုင်းရယူပါ။

Was this article helpful?

Related Articles