1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. บริการใช้จ่ายต่างประเทศ
  4. บริการจ่ายต่างประเทศรองรับการชำระด้วยบัตรเครดิตหรือไม่

บริการจ่ายต่างประเทศรองรับการชำระด้วยบัตรเครดิตหรือไม่

สำหรับบริการชำระเงินต่างประเทศ ปัจจุบันยังไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ เป็นการตัดชำระจากบัญชีของทรูมันนี่ เท่านั้น โดยผู้ใช้งานจะต้องเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ก่อนใช้บริการ
ดูวิธีการเติมเงิน คลิกที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles