1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. บริการใช้จ่ายต่างประเทศ
  4. บริการใช้จ่ายต่างประเทศต้องใช้ซิมหรือโรมมิ่งจากไทยเท่านั้นหรือไม่