1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. บริการใช้จ่ายต่างประเทศ
  4. บริการใช้จ่ายต่างประเทศคืออะไร

บริการใช้จ่ายต่างประเทศคืออะไร

บริการจ่ายต่างประเทศด้วยทรูมันนี่ ภายใต้เครือข่าย Alipay+ ที่ลูกค้าสามารถ เลือกเมนู จ่าย/ สแกน เพื่อชำระที่ร้านค้าต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์

Was this article helpful?

Related Articles