วิธีการคืนเงิน

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าโดยตรง ลูกค้าต้องติดต่อร้านค้าที่ทำการชำระเงินเพื่อทำการคืนเงินเท่านั้น
หมายเหตุ: ในกรณีที่ทำการขอคืนเงินอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นอัตราเดียวกับวันที่มีรายการชำระเงิน

Was this article helpful?

Related Articles