วิธีแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้มี 2 ส่วน คือ อีเมล และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

วิธีแก้ไขอีเมล

  1. กดที่เมนู “อื่นๆ” ในหน้ากองทุนของฉัน
  2. เลือกเปลี่ยน และกรอกอีเมลใหม่
  3. กดส่งรหัสยืนยัน
  4. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมล และกดยืนยัน


วิธีแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

  1. กดที่เมนู “อื่นๆ” ในหน้ากองทุนของฉัน
  2. เลือกเมนู “ที่อยู่จัดส่งเอกสาร”
  3. กดแก้ไขข้อมูล
  4. กรอกข้อมูลที่อยู่ใหม่ และกดบันทึก
Was this article helpful?

Related Articles