ระยะเวลาในการจัดสรรกองทุน

กองทุนที่ลงทุนสินทรัพย์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ใช้เวลาจัดสรรกองทุน 1 วันทำการ นับตั้งแต่ “วันที่รายการมีผล

กองทุนที่มีการลงทุนสินทรัพย์ต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้เวลาจัดสรรกองทุน 2-3 วันทำการ นับตั้งแต่ “วันที่รายการมีผล”

หมายเหตุ วันทำการ คือวันที่ไม่ใช่วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดกองทุน

Was this article helpful?

Related Articles