วิธีแก้ไขบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าขาย

1. เลือก เมนูสามจุดด้านขวามือบน และเลือกข้อมูลส่วนตัว
2. กดที่ “บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าขาย”
3. เลือกชื่อธนาคารที่ลูกค้าต้องการ
4. กรอกเลขที่บัญชีธนาคาร
5. ถ่ายรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคาร โดยต้องสามารถอ่านและเห็นรายละเอียดของหน้าสมุดบัญชีได้อย่างชัดเจน

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง