หากพบปัญหาการทำรายการกับ Google play ทำอย่างไร

กรณีพบปัญหาการทำรายการ เช่น มีการยกเลิกรายการ ไม่ได้รับเงิน , ชำระเงินแต่ไม่ได้รับสินค้า , มีรายการหักเงินอัตโนมัติ สามารถติดต่อบริการช่วยเหลือ google play โดยตรงเพื่อตรวจสอบ คลิกที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles