เติมเงินผ่าน Krungsri

แอปพลิเคชั่น Krungsri Mobile App (KMA)

 1. Login เข้าแอปพลิเคชั่น Krungsri Mobile App (KMA)
 2. เลือกเมนู เติมเงิน
 3. เลือก บัญชีที่ใช้เติมเงิน
 4. เลือก ทรูมันนี่ (e-Wallet)
 5. ระบุ รหัสลูกค้า (หมายเลขโทรศัพท์มือถื ที่ใช้กับบัญชีทรูมันนี่)
 6. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
 7. ยืนยันรายการ
 8. เติมเงินเรียบร้อย

เว็บไซต์ KrungsriOnline.com

 1. Login เข้า http://www.krungsrionline.com
 2. เลือก ทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ
 3. เลือก เติมเงินอื่นๆ
 4. เลือก ทรูมันนี่ (e-wallet) ในช่องบริษัทผู้รับชำระ
 5. มือถือ เติมเงิน ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
 6. รหัสลูกค้า ให้ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถื ที่ใช้กับบัญชีทรูมันนี่
 7. ยืนยันรายการ
 8. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ: เติมเงินได้ครั้งละ 100-5,000 บาท

Was this article helpful?

Related Articles