เติมเงินผ่าน Thanachart Connect, Thanachart i-Net

แอปพลิเคชั่น Thanachart Connect

 1. Login เข้า แอปพลิเคชั่น Thanachart Connect
 2. เลือกเมนู Top Up ที่แถบด้านล่าง และเลือก Top Up
 3. เลือก บัญชีธนาคาร ที่ต้องการทำรายการ
 4. กดเลือกร้านค้า และเลือก Refill TrueMoney e-Wallet
 5. กรอก หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ วอลเล็ท
 6. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
 7. ตรวจสอบความถูกต้อง และเลือก Confirm
 8. เติมเงินเรียบร้อย

เว็ปไซต์ Thanachart iNet

 1. Login เข้าเว็บไซต์ Thanachart iNet
 2. เลือก การชำระสินค้าและบริการ/ภาษีสรรพากร
 3. เลือก บริการเติมเงิน
 4. ที่ บริษัทผู้ให้บริการ และ ประเภทบริการ เลือก EWAL-เติมเงินบัญชีทรูมันนี่-Refill TrueMoney account
 5. เลือก บัญชีผู้จ่าย
 6. ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ วอลเล็ท
 7. ระบุ รหัสผ่านเข้าระบบ จำนวน 6 หลัก และทำตามขั้นตอนการจ่ายเงินของ Thanachart iNet
 8. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ:

 • เติมเงินได้ครั้งละ 300-30,000 บาท
 • ไม่สามารถทำการเติมเงินได้เวลา 23:00 – 00:30 น. ของทุกวัน

Was this article helpful?

Related Articles