เติมเงินผ่านธนาคารทีเอ็มบีธนชาต


เติมเงินผ่านธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
เติมเงินได้ครั้งละ 100 – 30,000 บาท

ขั้นตอนเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน ttb Touch

 1. เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน ttb Touch
 2. เลือก เติมเงิน
 3. เลือก ทรูมันนี่ (เติมเงิน) (2704)
 4. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติม แล้วกด ยืนยัน
 5. ตรวจสอบรายการแล้วกด ยืนยัน
 6. ใส่รหัสผ่าน PIN 6 หลัก
 7. ทำรายการเติมเงินสำเร็จ

ขั้นตอนเติมเงินผ่านเว็บไซต์ ttbdirect

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ คลิก https://www.ttbdirect.com
 2. เลือก เติมเงิน และเลือกบัญชี ในหน้ารายละเอียดบัญชี
 3. เลือกผู้ให้บริการ ทรูมันนี่ (เติมเงิน) (2704)
 4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ และ กดจำนวนเงิน แล้วกด ยืนยัน
 5. ตรวจสอบรายการ กดยืนยัน และใส่รหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) กดยืนยัน
 6. ทำรายการเติมเงินสำเร็จ

ขั้นตอนเติมเงินผ่านตู้ ATM TMBThanachart

 1. สอดบัตร ATM และใส่รหัสผ่าน
 2. กดเลือก เติมเงิน
 3. กดเลือก บัญชีทรูมันนี่ และกดบัญชีออมทรัพย์
 4. กด ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่
 5. กด จำนวนเงินที่ต้องการเติม
 6. กดเลือก ยืนยัน
 7. ทำรายการเติมเงินสำเร็จ
Was this article helpful?

Related Articles