เติมผ่าน CIMB Clicks

  1. Login เข้า CIMB Clicks ท่ี่ http://www.cimbclicks.in.th
  2. เข้าเมนู เติมเงิน
  3. เลือก บัญชีที่ต้องการหักเงิน
  4. จากบัญชี ผู้ให้บริการเติมเงินอื่นๆ เลือก Mobile Reload และเลือก TrueMoney e-Wallet
  5. ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ วอลเล็ท
  6. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
  7. เลือก ทำรายการ
  8. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ:

  • เติมเงินได้ครั้งละ 50-1,000 บาท
  • ไม่สามารถทำรายการเติมเงินได้ระหว่างเวลา 23:15 – 00:20 น. ของทุกวัน

Was this article helpful?

Related Articles