เติมเงินผ่าน MyMo

  1. Login เข้าแอปพลิเคชั่น MyMo
  2. เลือกเมนู บิล/เติมเงิน และเลือก เติมเงิน TrueMoney
  3. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่
  4. เลือก บัญชีที่ต้องการทำรายการ
  5. เลื่อนเพื่อส่ง ที่สัญลักษณ์ลูกศรสีฟ้า
  6. เลือก ยืนยันและจ่าย
  7. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ:

  • เติมเงินได้ครั้งละ 50-30,000 บาท
  • เติมเงินได้สูงสุดวันละ 500,000 บาท ต่อบัญชีธนาคาร
Was this article helpful?

Related Articles