1. Home
 2. บัญชีของฉัน
 3. ความปลอดภัย
 4. การทำธุรกรรมออนไลน์ให้ปลอดภัย
 5. เอกสารข้อมูลและรหัสลับส่วนตัวที่ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

เอกสารข้อมูลและรหัสลับส่วนตัวที่ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

เพื่อป้องกันการถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยโดยมิจฉาชีพ ข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรเปิดเผยให้ใครทราบเป็นอันขาด 

เอกสารข้อมูล ได้แก่ 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
  • ข้อมูลจากบัตรประชาขน(หน้า-หลังบัตร)หรือข้อมูลจาก Passport
 2. บัตรเครดิต  บัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม
  • ข้อมูลจากบัตร ATM / PIN
  • ข้อมูลจากบัตร Credit
 3. ทะเบียนบ้าน
  • ข้อมูลจากทะเบียนบ้าน
 4. บัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลจากบัญชีธนาคาร

รหัสลับส่วนตัว ได้แก่ 

 1. Password
 2. PIN
 3. Biometrics: Face / Fingerprint / Retina
 4. OTP code (via SMS / e-mail)
 5. Security links (links ที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน) / URL (via SMS/e-mail)
Was this article helpful?

Related Articles