ใช้งานอุปกรณ์อย่างไรให้ปลอดภัย

การใช้งานอุปกรณ์ในปลอดภัยนั้น นอกเหนือจากการตั้งค่ารหัสผ่านที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้นนั้น ผู้ใช้งานยังสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. อัปเดตระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ในทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ไม่ใช้เพื่อเพียงการใช้งานบริการใหม่ๆของผู้พัฒนาแต่ยังรวมไปถึงการปิดช่องโหว่ต่างๆในระบบเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ข้อมูลภายในอุปกรณ์สูงขึ้น
  2. ตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงข้อมูลต่างๆของแอปพลิเคชั่นอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลไม่ถูกส่งเกินความจำเป็นจากการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชั่น ยกตัวอย่างเช่น การส่งข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ หรือ การเข้าถึงข้อมูลรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์
Was this article helpful?

Related Articles