โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากวงเงินในกระเป๋าวอลเล็ทเต็ม

  1. ต้องทำการโอนเงินบางส่วนออกจากกระเป๋าวอลเล็ท เพื่อให้เพียงพอรับเงินค่าขายคืน (ดู วิธีการโอนเงินออกจากทรูมันนี่ วอลเล็ท)
  2. หลังจากมีวงเงินในกระเป๋าวอลเล็ทเพียงพอแล้ว เลือก รายการ และเลือกกองทุนที่แจ้งเตือนว่า “โอนเงินไม่สำเร็จ”
  3. เลือก กดที่นี่เพื่อทำรายการอีกครั้ง และเลือก ตกลง หลังจากนั้นระบบพร้อมดำเนินการโอนเงิน

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง