เงื่อนไขการใช้งานคูปอง

  • คูปองนี้สามารถใช้งานร่วมกับเงินในบัญชีทรูมันนี่ได้เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์การคืนส่วนต่าง กรณีที่ลูกค้าใช้คูปองซื้อแพ็กเกจเสริม ที่มีมูลค่าต่ำกว่าคูปอง 
  • จำกัดสิทธิ์การใช้คูปอง 1 ใบ/รายการ
  • สงวนสิทธิ์การใช้งานคูปอง สำหรับใช้ทำรายการให้ตนเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทำรายการให้หมายเลขอื่นได้ (หมายเลขโทรศัพท์ที่สมัครแพ็กเกจเสริมที่เข้าร่วมรายการคูปอง ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ที่ทำรายการเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานคูปองได้)
  • คูปองนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
Was this article helpful?

Related Articles