1. Home
  2. สมัคร
  3. ข้อตกลงและเงื่อนไข
  4. วงเงินการใช้บริการทรูมันนี่ วอลเล็ท

วงเงินการใช้บริการทรูมันนี่ วอลเล็ท

การจำกัดวงเงินการใช้บริการ ต่อบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

การยืนยันตัวตนการชำระเงินในประเทศการชำระเงินในต่างประเทศการโอนเงินบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
ไปบัญชีธนาคาร และบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทอื่นๆ
ผ่านการยืนยันตัวตน ด้วยบัตรประชาชน บนแอปพลิเคชัน
ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
วงเงินรวมสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
ผ่านการยืนยันตัวตน ด้วยการเสียบบัตรประชาชนที่จุดให้บริการต่างๆ และการสแกนใบหน้า
ไม่จำกัดจำนวนวงเงิน
วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ต่อวัน วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ต่อวัน

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

Was this article helpful?

Related Articles