1. Home
  2. บัญชีของฉัน
  3. ข้อมูลของฉัน
  4. เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์

เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์

ปัจจุบันยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ระบุไว้ตอนสมัครบัญชีทรูมันนี่ได้

หากท่านมีความประสงค์ที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร สามารถยกเลิกบัญชีปัจจุบันที่ใช้อยู่ และทำการสมัครเข้ามาใหม่

กรณีที่ท่านมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี แนะนำให้ใช้เงินในบัญชีให้หมดก่อน

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือผ่านแอปทรูมันนี่ช่องทางแชท หรือโทร 1240 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Was this article helpful?

Related Articles