1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. จ่ายบิลอื่นๆด้วยการสแกน

จ่ายบิลอื่นๆด้วยการสแกน

1. เลือกเมนู “บิลทั้งหมด” ที่หน้าหลักของทรูมันนี่
2. เลือกรายการบิลที่ต้องการชำระ
3. เลือกวิธีการกรอกข้อมูลด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือระบุข้อมูลบิล
4. เลือกช่องทางการชำระเงิน ที่แสดงอยู่บนหน้ายืนยันการทำรายการ
5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และกดยืนยัน

Was this article helpful?

Related Articles