เติมเงินผ่าน Lotus’s


เติมเงินได้ครั้งละ 10 – 10,000 บาท

  1. แจ้งพนักงานว่าต้องการ “เติมเงินทรูมันนี่”
  2. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่
  3. แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการเติม โดยเลือกเติมได้ตั้งแต่ 10, 20, 50, 100, 150, 300, 500, 1,000, 3,000 และ 10,000 บาท
  4. ชำระเงิน และรับใบยืนยันการทำรายการ


หมายเหตุ :
เพื่อความถูกต้องในการเติมเงิน กรุณาตรวจสอบกับพนักงานว่า เป็นการทำรายการเติมเงินทรูมันนี่ไม่ใช่การเติมเงินมือถือทรูมูฟ เอช

Was this article helpful?

Related Articles