เติมผ่านร้านค้า

วิธีเติมเงินผ่านร้านค้า

1. 7-Eleven เติมเงินครั้งละ 10 – 3,000 บาท จำกัดวงเงินการเติมไม่เกิน 10,000 บาท ต่อวัน / ต่อบัญชี 
2. True Shop เติมเงินครั้งละ 50 – 20,000 บาท
3. CP Freshmart เติมเงินครั้งละ 50 – 2,000 บาท
4. Tops เติมเงินครั้งละ 50 – 1,000 บาท
5. AirPay เคาน์เตอร์ เติมเงินครั้งละ 20 – 500 บาท

Was this article helpful?

Related Articles