เติมผ่านร้านค้า

วิธีเติมเงินผ่านร้านค้า

1. 7-ELEVEN เติมเงินครั้งละ 10 – 3,000 บาท จำกัดวงเงินการเติมไม่เกิน 10,000 บาท ต่อบัญชีต่อวัน
2. Family Mart เติมเงินครั้งละ 300 – 1,000 บาท
3. CP Freshmart เติมเงินครั้งละ 50 – 2,000 บาท
4. Tops Super Market เติมเงินครั้งละ 300 – 1,000 บาท
5. AirPay เคาน์เตอร์ เติมเงินครั้งละ 20 – 500 บาท
6. True Shop เติมเงินครั้งละ 300 – 1,000 บาท

Was this article helpful?

Related Articles