เติมเงินที่ตู้ True Vending Machine

  1. เลือก เติมเงินทรูมันนี่ (Top up)
  2. เลือก เครื่องหมายถูก เพื่อเข้าสู่การเติมเงิน
  3. ระบุ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนทรูมันนี่ 
  4. เลือก จำนวนเงิน ที่ต้องการเติม โดยเติมได้ครั้งละ 20, 50, 90, 150, 300, 500 และ 1,000 บาท
  5. เลือก เครื่องหมายถูก เพื่อยืนยันการทำรายการ
  6. ใส่เงินในช่องที่กำหนด
  7. เติมเงินเรียบร้อย
Was this article helpful?

Related Articles