1. Home
  2. สมัคร
  3. การยืนยันตัวตน
  4. การยืนยันตัวตนผ่านตู้ทรูมันนี่
  5. ผู้ใช้งานทรูมันนี่ที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตน จำเป็นต้องทำหรือไม่

ผู้ใช้งานทรูมันนี่ที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตน จำเป็นต้องทำหรือไม่

การยืนยันตัวตนนั้น นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินแล้ว ยังเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการใช้งาน เช่น ได้รับวงเงินในทรูมันนี่ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ดูเพิ่มเติม วงเงินของบัญชีทรูมันนี่

Was this article helpful?

Related Articles