จ่ายบิลแล้วมีผลทันทีเลยหรือไม่

– Easy Pass ระบบจะปรับยอดทันที

– บิลในเครือทรู ระบบจะปรับยอดภายใน 10 – 15 นาที

– การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบจะปรับยอดภายใน 10 นาที

– การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค ระบบจะปรับยอดภายในวันทำการถัดไป

บิลอื่นๆ จะมีระยะเวลาปรับปรุงยอดตั้งแต่ 10 นาที ถึงสูงสุด 3 วันทำการ แล้วแต่ประเภทบิลที่ลูกค้าทำการชำระเงิน

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง