1. Home
  2. จ่ายบิล
  3. คำถามอื่นๆเกี่ยวกับการจ่ายบิล
  4. บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ
  5. หากต้องการดูรายการที่สมัครไว้ว่ารายการใดทำเข้ามา ก่อน หรือ หลัง ต้องเข้าไปดูที่ไหน และดูอย่างไร

หากต้องการดูรายการที่สมัครไว้ว่ารายการใดทำเข้ามา ก่อน หรือ หลัง ต้องเข้าไปดูที่ไหน และดูอย่างไร

สามารถเข้าไปดูได้ที่ เมนู ฉัน เลือก สมาร์ท ออโต้ เพย์ และ ดูข้อมูลแถบบริการบิลทรูของฉัน บริการที่มีการสมัครล่าสุด จะอยู่ด้านบนสุด

วิธีการดูการชำระค่าบริการ ให้ตรวจสอบที่ เมนู รายการ จะแสดงประวัติรายการชำระค่าบริการ ซึ่งวันที่จะตรงตามวันที่ตั้งค่าชำระไว้ หรือหลังจากวันที่ตั้งค่าชำระภายใน 3 วัน (กรณีไม่สามารถหักค่าบริการได้ตามวันที่กำหนด)

Was this article helpful?

Related Articles