บิลเกินกำหนดแล้วจ่ายได้หรือไม่

บิลที่สามารถชำระเกินกำหนดได้ มีดังนี้
– บิลในเครือทรู (ไม่มีกำหนด)

– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ไม่มีกำหนด)

– การไฟฟ้านครหลวง (ไม่มีกำหนด)

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง