1. Home
  2. โอนเงิน
  3. ข้อแนะนำในการโอนเงิน
  4. โอนเงินผิดเบอร์ต้องทำอย่างไร

โอนเงินผิดเบอร์ต้องทำอย่างไร

ติดต่อ TrueMoney Customer Care เพื่อตรวจสอบการทำรายการ ทางแชทด้านล่าง หรือโทร 1240 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หากท่านมีความประสงค์ที่จะปิดบัญชีทรูมันนี่
กรณีที่ท่านมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี แนะนำให้ใช้เงินในบัญชีให้หมดก่อน
ท่านสามารถขอความช่วยเหลือผ่านแอปทรูมันนี่ ช่องทางแชท หรือโทร 1240 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ท่านสามารถลบบัญชีด้วยตนเองแบบง่ายๆ รวดเร็ว ผ่านแอปทรูมันนี่
เลือก เมนูฉัน >> ดูโปรไฟล์ >> ลบบัญชี หรือ คลิกที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles