โอนเงินแล้วต้องการยกเลิกได้หรือไม่

เมื่อทำรายการโอนเงินสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการทำรายการหรือดึงเงินคืนกลับได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง