คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวม

ผู้ที่สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ต้องถือสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย
  2. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
  3. สงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีลงทุนกับผู้ที่มีสัญชาติอเมริกัน

หมายเหตุ: 1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง