ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (TTB)

เติมได้ครั้งละ 100 – 3,000 บาท
ขั้นตอนการเติมเงิน

  1. สอดบัตร ATM และใส่รหัส
  2. เลือก เติมเงินมือถือ / บริการเติมเงิน
  3. เลือก บัญชีทรูมันนี่> บัญชีออมทรัพย์
  4. ระบุ เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนทรูมันนี่
  5. ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการเติม
  6. เลือก ยืนยัน
  7. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ: เติมเงินได้สูงสุด วันละ 500,000 บาท ต่อบัญชีธนาคาร

Was this article helpful?

Related Articles