ธนาคารกสิกรไทย

เติมได้ครั้งละ 100 – 3,000 บาท
ขั้นตอนการเติมเงิน
1. สอดบัตร ATM และใส่รหัสแล้วเลือก สมัครบริการ
2. เลือก เติมเงิน- จ่ายบิลมือถือ
3. เลือก เติมเงินอื่น ๆ
4. เลือก อื่น ๆ / ระบุรหัส บริษัท
5. เลือก หักจากบัญชีออมทรัพย์
6. ระบุรหัส บริษัท (5 หลัก) 95004 และเลือก รหัส บริษัท ถูกต้อง
7. ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนทรูมันนี่ในช่องหมายเลขสมาชิก / บัญชีและเลือก หมายเลขถูกต้อง
8. ระบุ จำนวนเงิน และเลือก จำนวนเงินถูกต้อง
9. ตรวจสอบข้อมูลและเลือก ยืนยันการทำรายการ
10. เติมเงินเรียบร้อย

หมายเหตุ:
• ไม่สามารถทำการเติมเงินได้เวลา 23:30 – 00:00 น. ของทุกวัน
• รายการเติมเงินจะยังไม่แสดงในหน้ารายการการเปลี่ยนแปลงระบบที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง

Was this article helpful?

Related Articles