วิธีการซื้อกองทุนรวม

  1. เลือกแถบพอร์ตของฉัน และเลือก “ซื้อ”
  2. ค้นหาชื่อกองทุนหรือประเภทกองทุนที่ต้องการซื้อ
  3. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการซื้อกองทุน
  4. กรอกรหัส OTP 6 หลักที่ได้รับทางSMS
  5. ตรวจสอบรายการ และชำระเงิน
  6. ตรวจสอบรายการซื้อกองทุนในหน้าประวัติรายการ (รอจัสรร)”

หมายเหตุ:
กรณีที่เงินในบัญชีทรูมันนี่ไม่พอจ่าย ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อเติมเงิน

หากลูกค้าสงสัยการค้นหากองทุน สามารถทำตามวิธีดังต่อไปนี้
วิธีการค้นหากองทุน
ลูกค้าสามารถค้นหากองทุนได้ 2 วิธี
1.) ใส่ชื่อ/รหัสกองทุน
2.) เลือกที่สัญลักษณ์ตัวกรอง(Filter) ลูกค้าสามารถเลือกค้นหากองทุน ได้จากกองทุนติดดาว/ลดหย่อนภาษี/นโบายจ่ายปันผล/ระดับความเสี่ยงของกองทุน/ประเภทกองทุน/บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สนใจ

Was this article helpful?

Related Articles