วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เลือกเมนูจุดสามจุดด้านขวามือบน และเลือกข้อมูลส่วนตัว
  2. ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และแนบเอกสาร (ถ้ามี)
  3. เลือก ตกลง และ กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางSMS

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง