เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีกองทุน

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  2. หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง