วิธีค้นหากองทุนทำอย่างไร

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 1. ระบุชื่อ หรือรหัสกองทุน
 2. เลือกที่สัญลักษณ์ Filter โดยสามารถค้นหาได้จาก
  1. กองทุนติดตาว
  2. ลดหย่อนภาษี
  3. นโยบายจ่ายปันผล
  4. ระดับความเสี่ยงของกองทุน
  5. ตามประเภทกองทุน
  6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สนใจ
 3. เมื่อพบข้อมูลที่ต้องการค้นหา เลือก ตกลง
ตัวอย่างการค้นหากองทุน

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง