ค่าธรรมเนียมในการ ซื้อ-ขาย เป็นอย่างไร

เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆ บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง